Nota de Informare

/Nota de Informare
Nota de Informare2019-03-13T20:00:19+00:00

NOTA DE INFORMARE

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE (“GDPR”),

Alvogen Romania S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod postal 032266, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2501/2000, cod unic de inregistrare 12826074

Si

Labormed – Pharma S.A., persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod postal 032266, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/21114/2007, cod unic de inregistrare 22718452,

(denumite in mod generic “Alvogen” si/sau “Compania” si/sau “noi”) doresc sa asigure respectarea deplina a legislatiei aplicabile domeniului protectiei datelor, astfel incat sa continuati sa ne incredintati datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aceasta Nota de Informare descrie modul in care si datele cu caracter personal pe care le colectam, detinem si folosim atunci cand ne vizitati website-ul, cand ne trimiteti CV-ul dumneavoastra prin intermediul website-ului, sau atunci cand interactionati cu noi in orice mod, conditiile in care putem dezvalui datele cu caracter personal, precum si maniera in care pastram in siguranta astfel de date cu caracter personal.

Pentru orice intrebari sau informatii suplimentare cu privire la modul in care Alvogen prelucreaza datele cu caracter personal care va privesc, precum si pentru a va exercita drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal, puteti contacta Reponsabilul numit cu Protectia Datelor, la urmatoarele coordonate:

P prin e-mail: la DPO@alvogen.com; sau

P prin posta la: Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod postal 032266, Bucuresti, Romania; sau

Obtinem datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra

Ca regula generala, obtinem date cu caracter personal (insemnand orice informatie cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila) direct de la dumneavoastra.

Ca regula generala, vom obtine date cu caracter personal care va privesc (cum ar fi: nume, prenume, domeniul/ocupatia, adresa de e-mail, mesajul) in cazul in care doriti sa deveniti colaborator sau angajat al Alvogen, pentru care completati “Formularul de Contact”.

In cazul in care doriti sa raportati un eveniment advers, vom obtine, de asemenea, date cu caracter personal care va privesc, daca veti decide astfel. Atunci cand raportati un eveniment advers, va trebui sa ne furnizati cel putin urmatoarele informatii:

P Numele dumneavoastra si coordonatele de contact (adresa postala, sau adresa de e-mail, sau numarul de telefon) in calitate de raportor (respectiv, persona care raporteaza evenimentul advers) si calificarea dumneavoastra (in cazul in care sunteti un profesionist in domeniul sanatatii);

P Initialele persoanei care a experimentat posibilul eveniment advers si/sau alti identificatori, cum ar fi data de nastere, varsta/categoria de varsta, genul, perioada sarcinii;

P O descriere a posibilului eveniment advers, cum ar fi semnele si simptomele experimentate, data la care a survenit posibilul eveniment advers si efectul posibilului eveniment advers;

P Numele produsului (Alvogen) in cauza.

Deoarece, in cadrul Alvogen, tratam in mod foarte serios siguranta pacientilor si a consumatorilor nostri, este vital pentru noi sa monitorizam in mod continuu siguranta produselor noastre sau a produselor distribuite de noi.

Comunicandu-ne experientele dumneavoastra si ale altor persoane ca dumneavoastra, suntem in masura sa oferim cele mai bune sfaturi posibile celor care utilizeaza produsele Alvogen sau acele produse distribuite de Alvogen.

Obtinem date cu caracter personal in mod automat sau din alte surse

Pot exista situatii in care obtinem date cu caracter personal care va privesc, ca urmare a vizitei dumneavoastra pe website-ul nostru (pentru detalii, va rugam sa vizitati politica noastra de cookie).

De asemenea, pot exista situatii in care obtinem date cu caracter personal care va privesc din alte surse.

Prin urmare, putem obtine datele dumneavoastra cu caracter personal ca urmare a unei fuziuni sau a unei dezvaluiri din partea altor persoane care au raportat Alvogen efecte adverse. In acest din urma caz, vom considera ca ati autorizat divulgarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal care va privesc numai in scopul identificat al prelucrarii

In functie de natura relatiei noastre, prelucram date cu caracter personal care va privesc daca avem consimtamantul dumneavoastra, daca ne sunt necesare pentru executarea unui contract, daca ne sunt necesare in vederea conformarii cu o obligatie legala sau pentru a ne satisfice un anumit interes legitim care nu prevaleaza asupra drepturilor si libertatilor fundamentale ale dumneavoastra.

In cazul in care prelucram date cu caracter personal care va privesc in baza consimtamantului dumneavoastra (de exemplu, in cazul in care acceptati sa primiti materiale stiintifice din partea noastra), veti avea posibilitatea de va retrage consimtamantul.

Aditional, putem prelucra date cu caracter personal care va privesc pentru executarea unui contract incheiat intre noi, precum si pentru a ne conforma cu o obligatie legala care ne revine, sau pentru a coopera cu autoritatile competente, dupa caz.

Fara a aduce atingere drepturilor si libertatilor dumneavoastra fundamentale, putem prelucra date cu caracter personal care va privesc in vederea satisfacerii unui anumit interes legitim, cum ar fi prevenirea infractiunilor, detectarea si investigarea, inclusiv frauda si spalarea banilor sau finantarea unor acte de terorism, analiza si administrarea riscurilor comerciale, in relatie cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dara fara a se limita la redactarea si revizuirea documentelor, redactarea documentelor necesare pentru incheierea unei tranzactii, obtinerea unei consultante juridice sau facilitarea acordurilor) si/sau protejarea sau exercitarea unui drept sau a unei obligatii legal/e sau contractual/e, cooperarea cu autoritatile publice.

Ce facem cu datele cu caracter personal care va privesc

Din moment ce acest website este operat de catre Alvogen si afiliatii sai (“Noi” si/sau “Alvogen”), vom dezvalui afiliatilor nostri date cu caracter personal care va privesc. Puteti viziona lista tuturor partilor afiliate Alvogen care opereaza prezentul website la adresa: http://www.alvogen.com/company/world-wide-offices/.

De asemenea, putem dezvalui date cu caracter personal care va privesc colaboratorilor nostri sau partenerilor, cum ar fi partenerii IT, auditorilor sau consultantilor juridici, autoritatilor sau organismelor publice.

Orice transfer de date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European va fi efectuat cu respectarea prevederilor legale, prin aplicarea unor garantii adecvate si prin notificarea dumneavoastra, dupa caz.

Nota de Informare pentru Copii

Website-ul nostru este destinat unei audiente adulte. Nu prelucram in mod intentionat date cu caracter personal ale niciunei persoane despre care stim ca are varsta sub 16 ani. Datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au implinit varsta de 16 ani, vor fi prelucrate numai cu acordul prealabil al parintelui sau al persoanei care exercita autoritatea parinteasca/tutelara. Acest reprezentant legal are dreptul, la cerere, sa vizualizeze informatiile furnizate de copil si/sau sa solicite stergerea acestora.

Securitatea datelor cu caracter personal

Alvogen prelucreaza date cu caracter personal intr-o maniera care asigura o securitate adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, utilizand masuri tehnice sau organizatorice adecvate.

Drepturile dumneavoastra

In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate de Alvogen prin intermediul acestui website, aveti urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de acces, adica dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care va privesc, precum si accesul la aceste date cu caracter personal si la informatii privind prelucrarea;
  • Dreptul la rectificare, adica dreptul de a avea, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si/sau completarea datelor cu caracter personal incomplete;
  • Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a sterge datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare in legatura cu scopul prelucrarii pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, daca datele cu caracter personal au fost colectate in mod ilegal sau trebuie sa fie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii, aplicabil in cazul in care (i) va contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor, (iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, dar le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (iv) ati obiectat fata de procesare, in asteptarea verificarii daca motivele noastre legitime prevaleaza asupra intereselor dumneavoastra;
  • dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazurilor in care dovedim ca avem motive legitime pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra, sau pentru a constata, exercita sau apara un drept in fata unei instante judecatoresti;
  • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragere;
  • dreptul la portabilitatea datelor, adica dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in scopurile enuntate in prezenta Nota de Informare intr-o structura folosita in mod obisnuit si in format electronic, precum si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator;
  • dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea unui contract sau autorizata prin lege.

Cu exceptia cazului in care intelegeti sa va exercitati dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere, asa cum este indicat mai sus, va puteti exercita drepturile prin transmiterea unei cereri:

Pentru cat timp pastram datele cu caracter personal care va privesc

In functie de natura relatiei noastre, vom stoca datele cu caracter personal care va privesc pentru o perioada de timp care ne este necesara pentru a ne conforma cu obligatiile care ne revin in aria noastra de afaceri, sau in conformitate cu termenul de prescriptie aplicabil (de exemplu, 10 ani de la incetarea relatiei contractuale) sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, legislatia specifica domeniului financiar).

Schimbari ale Notei de Informare

Revizuim in mod regulat prezenta Nota de Informare si vom plasa orice actualizare pe aceasta pagina, fara o notificare prealabila. Cu toate acestea, prelucrarea datelor dumneavoasra cu caracter personal va urma directiile notificate in cadrul Notei de Informare aplicabile, in vigoare la data colectarii.

Varianta revizuita la 11.06.2018