Politică privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal

/Politică privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal
Politică privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal2020-02-14T18:15:02+00:00

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor – RGPDși ale legislației naționale cu privire la protecția și securitatea datelor cu caracter personal, 

Alvogen Romania S.R.L.persoană juridică românăavând sediul în București, Bulevardul Theodor Pallady, numărul 44B, etajul 2, sectorul 3, cod poștal 032266, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2501/2000, cod unic de înregistrare 12826074 

și  

Labormed – Pharma S.A.persoană juridică românăavând sediul în București, Bulevardul Theodor Pallady, numărul 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21114/2007, cod unic de înregistrare 22718452, 

(denumite în mod generic și colectiv Alvogen” și/sau Compania și/sau noi), în calitate de operatori de date cu caracter personal, doresc să asigure respectarea deplină a legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, astfel încât să continuați să ne încredințați datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Aceasta Politică privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal descrie liniile directoare ale prelucrării datelor cu caracter persona(însemnând orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă) care ne sunt încredințate, cu privire la:    

 • modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, în funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră; 
 • scopurile pentru care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • temeiul juridic al prelucrării de date cu caracter personal; 
 • condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • nota de informare pentru copii; 
 • securitatea datelor cu caracter personal; 
 • drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal; 
 • revizuirile Politicii privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal. 

Pentru orice întrebări sau informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Alvogen, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor, la următoarele coordonate:  

 • prin poștă la: Bd. Theodor Pallady, numărul 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, București, Româniași / sau 
 • prin fax, la numărul de fax: +4021.318.03.76; si / sau 
 • prin e-mail: la DPO(at)alvogen.com.  

Modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal  

Ca regulă generală, obținem date cu caracter personal direct de la dumneavoastră.  

Pot exista situații în care obținem automat date cu caracter personal care vă privesc, ca urmare a vizitei dumneavoastră pe website-ul nostru. Pentru detalii, vă rugăm să vizitați politica noastră de cookie. 

De asemenea, pot exista situații în care obținem date cu caracter personal care vă privesc din alte surse. Astfel, în cadrul desfășurării activității noastre, putem obține datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice manieră (de exemplu: discuții față în față, discuții telefonice, sau în scris, pe cale electronică și / sau pe format hârtie): 

 • de la alte entități juridice, care sunt parte a grupului Alvogen (puteți viziona aici lista entităților juridice care sunt parte a grupului Alvogen)și / sau 
 • de la alte entități juridice, de drept public sau de drept privat, cu sau fără personalitate juridică (de exemplu: de la angajatorul dumneavoastră sau de la alte instituții / autorități publice centrale / locale, în exercitarea atribuțiilor legale de control și investigare, sau de la partenerul nostru comercial etc.); și / sau  
 • ca urmare a unei fuziuni, achiziții de active sau cesiuni de creanță; și / sau  
 • ca urmare a unei dezvăluiri din partea altor persoane fizice (de exemplu: persoane care au raportat Alvogen efecte adverse suspectate de dumneavoastră, persoane implicate în accidente auto care nu dețin în proprietate autoturismul implicat în accident etc.); și / sau  
 • din surse publice (de exemplu: literatura de specialitate).  

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt dezvăluite de terțe părți, persoane fizice, vom considera că ați autorizat în prealabil respectiva utilizare și divulgare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Este de datoria acestor terțe părți, persoane fizice, de a se asigura că au autorizarea necesară de a utiliza și ne dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, anterior de a face acest lucru. De asemenea, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe părți, entități juridice, acestea au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care ne sunt divulgateÎn cazul în care terța parte, entitate juridică, nu vă oferă informațiile necesare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care ne sunt divulgate, vă rugăm să contactați respectiva terță parte, entitate juridică, în mod direct. 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, în funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră   

În cadrul desfășurării activității noastre, putem colecta date cu caracter personal care vă privesc, în format fizic și / sau electronic, pe care le vom deține, înregistra, utiliza și prelucra în orice alt mod, în conformitate cu legislația aplicabilă nouă și liniile directoare stabilite prin prezenta Politică privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal. 

Regula generală este de a colecta și de a vă solicita transmiterea numai a acelor date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce ne este necesar în desfășurarea activității noastre, în funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră.  

De asemenea, regula generală este de a nu colecta acele categorii de date cu caracter personal, considerate a fi speciale, cum ar fi: originea rasială sau etnică; opiniile politice; confesiunea religioasă; convingerile filozofice; apartenența la sindicate; date  genetice; date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizicedecât în situații și modalități anume și limitativ prevăzute de legislația aplicabilă nouă și în conformitate cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal. 

Astfel, în cazul în care: 

Veți decide să ne vizitați website-ul, pentru orice motiv (chiar și pentru informarea dumneavoastră), vom prelucra numai acele date cu caracter personal care vă privesc și care se referă la autentificarea dumneavoastră pe internet, cum ar fi:  

 • adresa IP; 
 • tipul de browser pe care îl folosiți; 
 • limba selectată; 
 • sesiunile de acces;

Veți decide să ne contactațipentru orice motiv și pentru care completați “Formularul de Contact” disponibil pe website-ul nostru, sau ne contactați în orice alt mod și pe orice altă cale, vom prelucra acele date cu caracter personal care vă privesc și pe care veți decide să ni le dezvăluiți, cum ar fi:  

 • date de identificare (numele, prenumele);
 • date de contact (adresa de corespondență electronică (e-mail) / numărul de telefon (personal / profesional) / adresa poștală – dacă este cazul); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice); 
 • semnătura (fizică și / sau electronică); 
 • domeniul / ocupația (profesia / locul de muncă / funcția / specialitatea / gradul profesional / titlul universitar – dacă este cazul);

Veți decide să vă abonați la materialele noastre informative, vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi cel puțin următoarele informații: 

 • date de identificare (numele, prenumele); 
 • date de contact (adresa de corespondență electronică (e-mail) personală / profesională); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice);  

Veți decide să ne raportațiîn orice mod și pe orice cale, un eveniment advers suspectatvom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, în calitate de raportor (respectiv, persoana care raportează evenimentul advers suspectat), cum ar fi cel puțin următoarele informații: 

 • date de identificare (numele, prenumele); 
 • date de contact (adresa poștală sau adresa de corespondență electronică (e-mail) sau numărul de telefon personal / profesional); 
 • calificarea dumneavoastră (în cazul în care sunteți un profesionist în domeniul sănătății);  
 • inițialele persoanei care a experimentat evenimentul advers suspectat și / sau alțidentificatori, cum ar fi: data de naștere, vârsta / categoria de vârstă, genul, perioada sarcinii (dacă este cazul); 
 • descrierea evenimentului advers suspectat, cum ar fi semnele și simptomele experimentate, data la care a survenit evenimentul advers suspectat și efectul evenimentului advers suspectat; 
 • vocea (în cazul în care raportați evenimentul advers suspectat prin apelarea liniei telefonice destinată serviciului nostru de farmacovigilență); 
 • semnătură (fizică și/sau electronică – dacă este cazul); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice); 
 • numele produsului (Alvogen) în cauză. 

Veți decide să ne transmiteți, în orice mod și pe orice cale, o reclamație de neconformitate calitativă a produsului nostru sau distribuit de noi, vom prelucra acele date cu caracter personal care vă privesc, în calitate de reclamant (respectiv, persoana care transmite o reclamație de neconformitate calitativă a produsului nostru sau distribuit de noi), cum ar fi cel puțin următoarele informații: 

 • date de identificare (numele, prenume); 
 • date de contact (adresa poștală sau adresa de corespondență electronică (e-mail) sau numărul de telefon personal / profesional); 
 • calificarea dumneavoastră (în cazul în care sunteți un profesionist în domeniul sănătății);  
 • o descriere a neconformității calitative reclamate; 
 • semnătură (fizică și / sau electronică – dacă este cazul); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice); 
 • numele produsului (Alvogen) în cauză. 

Doriți să deveniți salariat al Alvogen și pentru care completați “Formularul de aplicație” disponibil pe website-ul nostru sau ne contactați în orice alt mod și pe orice altă cale, la cererea noastră prealabilă sau din proprie inițiativă, vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi 

 • date de identificare (numele, prenumele); 
 • date de contact (numărul de telefon, adresa de corespondență electronică (e-mail); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice); 
 • date cu privire la postul dorit / departamentul / orașul; 
 • date cu privire la educație, formare și experiență profesională (acele date pe care decideți să le prezentați în CV-ul dumneavoastră); 
 • semnătură (fizică și / sau electronică – dacă este cazul); 
 • alte date: acele date pe care înțelegi să le prezentați în CV-ul dumneavoastră și / sau scrisoarea de intenție. 

Pentru desfășurarea procesului de recrutare și selecție nu avem nevoie de alte date, cum ar fi (dar fără a se limita la): 

 • imagine (fotografie); 
 • copii acte de identitate; 
 • copii acte de studii; 
 • informații referitoare la eventuale condamnări penale și infracțiuni; 
 • informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate etc. 

Reprezentați legal sau convențional o entitate juridică (de drept public sau de drept privat, cu sau fără personalitate juridică) în numele căreia acționați față de Compania noastră, pentru orice motiv, în orice mod și pe orice cale, vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:  

 • date de identificare (numele, prenumele); 
 • date de contact (adresa poștală de corespondență / facturare, adresa de corespondență electronică (e-mail), numărul de telefon (personal / profesional); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice); 
 • domeniul / ocupația (locul de muncă, funcția, cartea de vizită);  
 • semnătura (fizică și / sau electronică – dacă este cazul); 

Veți decide să fiți parte a unui contract încheiat cu noi, vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:  

 • date de identificare (numele, prenumele, codul de identificare fiscală / CNP); 
 • date de contact (adresa de domiciliu / facturare, numărul de telefon (personal / profesional), adresa de corespondență electronică – e-mail); 
 • domeniu / ocupația – dacă este cazul (locul de muncă, profesia, funcția, specialitatea, gradul profesional, titlul universitar, după caz); 
 • semnătura (fizică și / sau electronică); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice); 
 • acte / dovezi de executare a contractului; 

Sunteți un profesionist din domeniul sănătății cu care interacționăm, vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:  

 • date de identificare (numele, prenumele, codul parafei – dacă este cazul); 
 • date de contact (numărul de telefon (personal / profesional), adresa de corespondență electronică (personală / profesională);  
 • domeniul / ocupația (locul de muncă, profesia, funcția, specialitatea, gradul profesional, titlul universitar); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice);  
 • semnătura (fizică și / sau electronică); 
 • imaginea (fotografii evenimente – dacă este cazul); 

Veți decide să achiziționați bunuri oferite spre vânzare de noi (aparate electronice, mobilier, autoturisme, deșeuri etc.), vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:  

 • date de identificare (numeleprenumele, codul de identificare fiscală / CNP); 
 • date de contact (adresă de domiciliu / facturare); 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice) 
 • semnătura (fizică și / sau electronică); 

Veți decide să ne vizitați incinta, indiferent care ar fi motivul vizitei dumneavoastră, vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:  

 • date de identificare (numele, prenumelenumărul de înmatriculare al autoturismului (fără opțiunea de recunoaștere a numărului de înmatriculare),
 • imaginea (fără opțiunea de recunoașterea facială); 

Sunteți implicat într-un accident auto, vehiculul implicat în accidentul auto este în proprietatea sau utilizarea noastră iar accidentul auto este constatat amiabil,  vom prelucra date cu caracter personal care vă privesc, cum ar fi:  

 • date de identificare, dată fiind calitatea dumneavoastră de persoană implicată în accident sau proprietar al vehicului implicat în accident sau martor ocular la acesta, după caz (numele, prenumele, data nașterii, permisul de conducere – serianumărul, categoria, valabilitatea după caz); 
 • date de contact, dată fiind calitatea dumneavoastră de persoană implicată în accident sau proprietar al vehicului implicat în accident sau martor ocular la acesta, după caz (adresa poștală completă, număr de telefon personal / profesional sau adresa de corespondență electronică – e-mail, după caz); 
 • date cu privire la accident (data, localizarea și locul producerii accidentuluicircumstanțele producerii accidentului, schița accidentului); 
 • datele vehiculului implicat în accident (marcă, tip, număr de înmatriculare / înregistrare, țara în care este înmatriculat / înregistrat vehiculul);  
 • date privind asigurările (tip poliță de asigurare (RCA / Carte Verde), societatea de asigurare (agenția sau brokerul de asigurare), numărul și valabilitatea poliței de asigurare, gradul de acoperire a daunelor prin intermediul poliței de asigurare); 
 • semnătura; 
 • conținutul corespondenței (fizice și / sau electronice). 

Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a vă solicita alte date cu caracter personal, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și / sau obligațiilor legale și / sau contractuale care ne revin, strict în conformitate cu prevederile legale aplicabile nouă. 

În cazul în care nu sunteți de acord cu furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea realiza activitățile menționate în prezenta sau cele care intră în sfera obligațiilor noastre legale și / sau contractuale. 

Scopurile pentru care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal  

În funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă nouă, în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru desfășurarea normală a activităților Companiei, cum ar fi, după caz:  

 • managementul și gestionarea relațiilor publice și / sau comercialecomunicăriidezvoltării afacerii (business development); 
 • managementul și gestionarea sistemului de înregistrare, fabricație, import, export și / sau distribuție a produselor noastre și / sau a produselor fabricate și / sau distribuite de Compania noastră; 
 • managementul și gestionarea sistemului de calitate; 
 • managementul și gestionarea sistemului de farmaco/vigilență; 
 • recrutarea, managementul și gestionarea resurselor umane, a sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență; 
 • managementul și gestionarea contractelor comerciale; 
 • managementul și gestionarea documentelor financiar – contabile și a resurselor financiare; 
 • managementul și gestiunea resurselor IT; 
 • asistență și / sau reprezentare juridică; 
 • managementul și gestionarea documentelor și a sistemului de arhivare; 
 • managementul și gestionarea securității fizicepazei și protecției persoanelor și bunurilor și a securității activităților operaționale asociate mijloacelor de prelucrare și comunicare a informațiilor; 
 • managementul și gestionarea conformității cu prevederile legale aplicabile activității noastre, inclusiv în cadrul acțiunilor de control și investigare și cooperarea cu instituțiile / autoritățile publice (centrale și / sau locale) competente; 
 • protejarea activelor Alvogen, ale clienților și furnizorilor Alvogen; 
 • managementul și gestionarea înregistrărilor / mențiunilor / evidențelor noastre interne; 
 • raportare legală; 
 • administrare corporativă; 
 • organizare și / sau derulare de evenimente. 

Temeiul juridic al prelucrării de date cu caracter personal 

În funcție de natura relației noastre cu dumneavoastră, prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc: dacă avem consimțământul dumneavoastră (conform art.6, alin.(1)lit.a) din RGPD) și / sau dacă ne sunt necesare pentru executarea unui contract (conform art.6, alin.(1)lit.b) din RGPD) și/sau dacă ne sunt necesare în vederea conformării cu o obligație legală (conform art.6, alin.(1), lit.c) din RGPD) și / sau pentru a ne satisface un anumit interes legitim care nu prevalează asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale dumneavoastră (conform art.6, alin.(1)lit.f) din RGPD). 

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc doar în baza consimțământului dumneavoastră (de exemplu: în cazul în care aplicați pentru un post vacant în cadrul Alvogen), veți avea posibilitatea de vă retrage consimțământul în orice moment, gratuit, fără a afecta însă legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.  

Fără a aduce atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale, putem prelucra date cu caracter personal care vă privesc în vederea satisfacerii unui anumit interes legitim, cum ar fi:  

 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilorinclusiv frauda și spălarea banilor sau finanțarea unor acte de terorism; 
 • dezvoltarea afacerii (business development); 
 • analiza și administrarea riscurilor comerciale; 
 • protejarea sau exercitarea unui drept sau a unei obligații legal/e sau contractual/e care ne aparține nouă, unei entități juridice care face parte din grupul Alvogen sau unui alt partener (contractual);  
 • administrarea înregistrărilor / mențiunilor / evidențelor noastre interne;  
 • administrarea resurselor organizaționale; 
 • protejarea / securitatea activelor Alvogen, ale clienților și furnizorilor Alvogen; 
 • în relație cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a se limita la redactarea și revizuirea documentelor, redactarea documentelor necesare pentru încheierea unei tranzacții, obținerea unei consultanțe juridice sau facilitarea soluționării litigiilor); 
 • asigurarea respectării oricărei reguli, legi și reglementări aplicabile activității noastre, inclusiv cooperarea cu instituțiile / autoritățile publice (centrale și / sau locale) competente. 

Condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal  

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Alvogen, în calitate de operator de date cu caracter personal.  

Pentru a facilita desfășurarea activităților Alvogen în legătură cu scopurile prelucrării, dacă este cazul și în limita necesară unui scop legal și specific, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite: 

 • altor entități juridice care sunt parte a grupului Alvogen (puteți viziona aici lista entităților juridice care sunt parte a grupului Alvogen); 
 • altor parteneri (contractuali) (de exemplu: parteneri (contractuali) implicați direct sau indirect în încheierea, executarea, modificarea și/sau încetarea contractului nostru); 
 • instituțiilor bancare, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri; 
 • instituțiilor / autorităților publice (centrale și / sau locale) competente; 
 • furnizorilor de servicii operaționale (de exemplu: furnizori de servicii de curierat, telecomunicații, IT, arhivare etc.); 
 • consultanților noștri (de exemplu: auditori, avocați etc.); 
 • partenerilor de afaceri, investitorilor, cesionarilor (actuali sau potențiali) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, cesiune de creanță sau vânzare de bunuri); 

conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior. 

Orice transfer de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene și / sau a Spațiului Economic European sau către o organizație internațională va fi efectuat cu respectarea prevederilor legale aplicabile, care pot presupune notificarea dumneavoastră. 

Nu veți face obiectul unei decizii bazate pe o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profiling. 

Nota de Informare pentru copii 

Websiteul nostru este destinat unei audiențadulte 

Nu prelucrăîn mod intenționat date cu caracter personal ale niciunei persoane despre care știm că are vârsta sub 16 ani. Datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani vor fi prelucrate numai cu acordul prealabil al părintelui sau al persoanei care exercită autoritatea părintească / tutelară. Acest reprezentant legal are dreptul, la cerere, să vizualizeze informațiile furnizate de minor și să exercite drepturile menționate în prezenta Politică privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal. 

Securitatea datelor cu caracter personal  

Alvogen prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră care asigură o securitate adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate. 

Avem un cadru de politici, proceduri și instruiri care să acopere protecția, confidențialitatea și securitatea datelor și revizuim în mod regulat oportunitatea măsurilor pe care le avem în vigoare pentru a păstra datele pe care le deținem în siguranță. 

Cu toate acestea, transmiterea datelor pe internet (inclusiv prin e-mail) nu este niciodată sigură. Prin urmare, deși folosim măsurile adecvate pentru a încerca să protejăm datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor transmise către noi prin intermediul internetului. 

Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal  

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea de către Societate a datelor cu caracter personal care vă privesc: 

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la aceste date cu caracter personal și la informații privind prelucrarea; 
 • dreptul la rectificare, adică dreptul de a avea, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și/sau completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare; 
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care: aceste date nu mai sunt necesare în legătură cu scopul prelucrării pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau se retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; sau datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; sau datele cu caracter personal trebuie să fie șterse, pentru respectarea unei obligații legale care ne revine; dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; sau pentru respectarea unei obligații legale care ne revine și care prevede prelucrarea sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiți; sau din motive de interes public în domeniul sănătății publice; sau în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
 • dreptul la restricționarea prelucrăriiadică dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care: vă contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; sau prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; sau nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale dumneavoastră; 
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care am putea fi învestiți sau prelucrării necesare în scopul intereselor noastre legitime, inclusiv creării de profiluri pe baza acestor temeiuri, care atrage încetarea prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, atunci când prelucrarea efectuată de noi are ca temei juridic consimțământul dumneavoastră; 
 • dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate; 
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); 
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau autorizată prin lege și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime sau are la bază consimțământul dumneavoastră explicit. 

Cu excepția cazului în care înțelegeți să vă exercitați dreptul de a depune plângere la ANSPDCP, așa cum este indicat mai sus, vă puteți exercita drepturile prin transmiterea unei cereri folosind următoarele date de contact: 

 • e-mail, la adresa: DPO(at)alvogen.com; și / sau 
 • fax, la numărul de fax: +40.21.318.03.76; și / sau  
 • poștă, la adresa din: București, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, România; 

În principu, nu putem accepta cereri verbale din partea dumneavoastră (telefonice sau față în față) din moment ce nu putem fi în măsură să vă răspundem pe loc, fără a analiza în prealabil cererea dumneavoastră și a vă identifica în mod sigur. 

Vom furniza informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri pe care ne-o adresați, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. 

Durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal  

În funcție de natura relației noastre, vom stoca datele cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de timp care ne este necesară pentru a ne conforma cu obligațiile care ne revin în aria noastră de afaceri, sau în conformitate cu termenul de prescripție aplicabil (de exemplu: 10 ani de la încetarea relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu: legislația specifică domeniului financiar-contabil). 

Revizuirile Politicii privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal  

Revizuim în mod regulat Politica privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal și vom plasa orice actualizare pe această pagină, fără o notificare prealabilă, dar cu o notificare a revizuirilor aferente, cu efect imediat. Vă încurajăm să revizuiți periodic Politica privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal disponibilă pe website-ul nostru, pentru a fi informat/ă despre modul în care prelucrăm date cu caracter personal.  

 

Variantă revizuită la 19.07.2019