Termeni și condiții de utilizare

Conținutul acestui website este deținut și controlat de Labormed Pharma Trading. Conținutul acestui website este, pe cât posibil, exact și complet.
Compania Labormed Pharma Trading nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio dauna și/sau prejudiciu direct/a și/sau indirect/a, material/a și/sau moral/a, alte prejudicii și/sau pierderi (inclusiv, dar fără a se limita la, oportunități pierdute, pierderi de profit sau alte pierderi) de nicio natură, reclamate de orice vizitator, utilizator și/sau terțe părți, ca urmare a vizitei sau utilizării acestui website.
Informațiile publicate pe acest website sunt oferite numai în scop informativ. Prin urmare, în decizia dumneavoastră sau în acțiunile pe care le întreprindeți, nu trebuie să vă bazați numai pe informațiile publicate pe acest website. Informațiile publicate pe acest website nu trebuie considerate ca fiind un sfat medical sau o recomandare de orice fel.
Dacă este cazul, vă recomandăm și vă încurajăm să solicitați un sfat medical sau o recomandare de la un profesionist calificat, după caz, în legătură cu orice aspect (specific) din conținutul acestui website.
Puteți descărca conținutul acestui website în scopuri necomerciale. Reproducerea sau modificarea ulterioară a acestui conținut, fără permisiunea scrisă și prealabila a Labormed Pharma Trading, nu este permisă.
Acest website poate furniza link-uri către sau referințe la alte website-uri. Labormed Pharma Trading nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestora și nu este răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii și/sau vătămări care rezultă din conținutul sau folosință acestora. Legăturile către alte website-uri sunt furnizate numai ca o comoditate pentru utilizatorii acestui website.
Mărcile înregistrate, mărcile de servicii și denumirile comerciale afișate în acest website sunt protejate și nu pot fi utilizate fără autorizarea scrisă prealabilă din partea Labormed Pharma Trading.
Labormed Pharma Trading poate modifica oricând informațiile de pe acest website, fără notificare prealabilă.
Labormed Pharma Trading nu se angajează să actualizeze aceste informații.
Orice revendicări legale care rezultă din utilizarea website-ului Labormed Pharma Trading vor fi interpretate în conformitate cu legile internaționale.